©
Search

ARMY ची अत्मकथा | Dilip Sakat

जन भुमीच्या कल्याणासाठी

मातृ भुमीच्या स्वरक्षणासाठी

ठेवला हा प्राण माझा

भारताच्या प्रेमासाठी🇨🇮


लढलो मि भारताच्या अभादीसाठी

जिंकलो मि देशाच्या उन्नतीसाठी

जवल माझ्या आई नव्हती

प्रेमाची हाक मारण्यासाठी


बाप माझा सांगत असे

जिव तडपतो त्यांचा उनामध्ये

माती माझी सांगत असे

रक्ताच्या थेंबान

🇨🇮तिरंगा लहरतो माझा दाही दिसेन🇨🇮🇨🇮🇨🇮


जेव्हा येते आठवण मला

सांगतो गप्पा तेला ह्याला.

जन भुमीच्या कल्याणासाठी।।२।।


जिवंत असतो जेव्हा मी Army च्या स्थानावर

मरतांनाही तिरंगा माझ्या

भारताच्या जन भुमीवर

 
 
 
©
©
Performance Art
©
  • YouTube
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Stay Up-To-Date with New Posts

Community, Creator, Felicity, Art, Fashion, Photo

submit@createfelicity.com

+91 8822157180

© 2020 Felicity | Creators Community